guests

ARTISTS IN RESIDENCE

LOWRIDER GALLERY  /  VITRINE PROJECT 2021

15.04.21 - LOWRIDER GALLERY #01

  ->  15 - 21 u 

De Coninckplein, Antwerpen

29.04 .21- LOWRIDER GALLERY #02

Panamarenkoplein, Antwerpen

13.05.21 - LOWRIDER GALLERY #03

Twee Netenstraat 10-66, Antwerpen

Rafaela Figurski Vieira, Tim Rosenbaum en Paul Müller, drie studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - afdeling In Situ³, ontwikkelden een tentoonstellingsruimte op wielen, met als habitat het openbare leven. Zich voortbewegend tussen verschillende plekken, en daarop ingrijpen met kunstinterventies. 

Een heropgebouwde aanhangwagen wordt een onafhankelijk kunstplatform, een mobiele etalage met hedendaagse kunst.

Bij elke tussenstop vindt de vitrine zich telkens opnieuw uit, door interacties met de omgeving waarin ze zich op dat moment bevindt. De getoonde werken willen iets uitwisselen met de buitenwereld en zich zo in telkens nieuwe situaties laten beïnvloeden.

>> Volg Lowrider Gallery via lowrider.gallery en ook op Instagram.

Een coproductie van Archipel-kunstenwerkplek Rooftoptiger & Archipel-artists i.s.m. VOEM, Sint Lucas, Open Design Course, Fameus, Veggie=halal en Elegast buurtwerking.

"CALLIGRAFFITI" - MAART 2021

Begin maart starten de voorbereidingen van een meterslang kunstwerk op de buitenmuren van Archipel.

Het wordt een samenwerking tussen organisaties uit verschillende domeinen, en zal zo de kracht van diversiteit en verbinding illustreren.


CALLIGRAFFITI = kalligrafie & graffiti, symbolen van de prachtige smeltkroes van oost en west in onze stad.

Een coproductie met Archipel-kunstenwerkplek, Rooftoptiger & Archipel-artists i.s.m. VOEM, Sint Lucas, Fameus en Dema-one.

"DESIGNING DIALOGUES" - MAART 2021

Een coproductie van Archipel-kunstenwerkplek Rooftoptiger & Archipel-artists i.s.m. VOEM,

Sint Lucas, Open Design Course, Fameus, Veggie=halal en Elegast buurtwerking.

Terwijl op onze buitenmuur oost en west elkaar ontmoeten in het Kalligraffiti-project, wordt er binnen in de Vleeshaak gewerkt aan een ware interculturele belevingsbox, om veilig vanuit je eigen bubbel te kunnen genieten van een maaltijd én van cultuur.

Tijdens hun projectweek gaan studenten middels creatie van objecten, verpakkingen en grafische ingrepen onderzoeken hoe ze verbinding en interactie tijdens de DRIFTAR kunnen versterken en verdiepen. Ze zullen hun prototypes voor de DRIFTAR-box  vervolgens voorleggen aan een heterogene mix van buurtbewoners, professionele en amateurkunstenaars, vrijwilligers van Veggie=Halal en andere studenten. Co-creatie met anderen in de stad Antwerpen en ontmoeting, uitwisseling en dialoog staan zo een week lang centraal en vormen hun inspiratie. Als alles (coronagewijs) goed gaat, is de box halverwege april ook écht verkrijgbaar.