archipellers

ATELIER RECUP

Atelier Recup is een multidisciplinaire, kruisbestuivende werking van beeldend kunstenaar Christophe Lemmens en urbanist & landschapsarchitect Ruud Mesdag die installaties opzet in de publieke ruimte. Denk: curieuze meubels, beeldend werk en ruimtelijke inrichting.  Atelier Recup heeft ook een enorme passie voor sociaal artistieke trajecten. Participeren, creëren en prikkelen van de energie van mensen staan daarin centraal.

+32 494196058 (Christophe Lemmens)    +32 489157933 (Ruud Mesdag)      e-mail:  atelierrecup@outlook.com

www.atelierreccup.be

ANN BEVERS ART

Mijn verhaal: Autodidact abstracte schilder, intuïtief schilderen, kleuren combineren om balans te brengen in interieur en in patronen. Ik groeide op in België, Wuustwezel (° 1982) en studeerde Marketing in Antwerpen. Al op jonge leeftijd heb ik een sterke passie voor kleuren. Ik zie ze overal en match ze, om balans te creëeren. Hierdoor heb ik ruim 10 jaar gewerkt als kleur- en stijladviseur in de mode- en interieurbranche.
Schilderen is voor mij een manier van meditatie, waardoor ik mijn emoties kan uiten. Ik noem het zelf intuïtief schilderen of soul-painting. Ik vind het belangrijk dat ik balans kan creëeren, zowel in mezelf als in mijn interieur, door de juiste kleuren toe te voegen en te combineren. Daarnaast werk ik op maat, ik kijk graag in het interieur van anderen en beslis welke kleuren kunnen worden toegevoegd op de muur, in je interieur ... om rust te creëren in je huis en daardoor in je hoofd. Kleuradvies in uw interieur, voor u persoonlijk of voor kunst aan de muur, dat is mijn doel.

insta: annbeversart      FB: annbeversart

BRITT DE JONGHE

Britt de Jonghe  nest in RUIS vzw: collectief van drie autonome makers. Zij doen aan kruisbestuiving.
ADEL SETTA: photography
REX TEE: visual arts
BRITT DE JONGHE: permaculture design

e-mail: ruisvzw@gmail.com      www.ruis.be (under construction)

Bezieler van De Moestijn, permacultuur-belevenistour op de Slachthuissite.

e-mail: moestijn@gmail.com      www.moestijn.weebly.com

BRAM ROMBOUTS

Bram Rombouts is een beeldend kunstenaar. Hij maakt kinetische machinerie, installaties, scenografie en objecten.

e-mail: bramski55@hotmail.com      www.rooftoptiger.com

COMPAGNIE FRIEDA

Frieda verzamelt het artistieke werk van Eva Binon, Nikè Moens, Jan Palinckx en Patrick Vervueren. Ieder van hen ontwikkelt vanuit een verschillende achtergrond en visie zijn/haar eigen artistieke parcours binnen de structuur van één vzw. Deze werd opgericht met als doel elkaars artistieke projecten productioneel, technisch en artistiek te ondersteunen. Hoewel ieder elkaars parcours opvolgt en beïnvloedt, erin participeert en ingrijpt, start elk project vanuit het individu. Dit resulteert in een uitgebreid aanbod artistiek werk dat zich niet noodzakelijk laat kenmerken door haar inhoudelijke of vormelijke samenhang: avond- of familie-voorstellingen, performances, beeldend werk, locatieprojecten, objectentheater, ... .

e-mail: info@frieda.wtf      insta: fr.ieda      www.frieda.wtf

CARL CAPELLE

Carl Cappelle last met verschillende talen, muziek en soms een baget.

+32 473744801      e-mail: carl.cappelle@gmail.com

DAVEY WAXX VERHAEGHE

Een dagdromer, ontwerper, schilder, altijd in wisselwerking om dingen een andere plek in het leven te geven. Na een angstige periode met veel blind spots, vol met verborgen emoties die ontdekt werden bij het uiten van emoties en het accepteren van mijn nieuwe identiteit die er altijd was, alleen verborgen. Een conceptuele abstracte wereld, omlijst met weinig filosofie en een passie voor spray paint.

e-mail: Davey.verhaeghe@hotmail.com      insta: daveywaxxverhaeghe      www.daveyverhaeghe.com

GOE BEZIG

Goe Bezig is een platform voor iedereen die creatief of muzikaal "goe bezig is". Met als doel artiesten te helpen ontwikkelen en talenten te kunnen ontplooien. Dit door organisatie van expo's of podium-momenten tijdens socio-culturele en artistieke events.

insta: goebezig_creative_platform      FB: goebezigcreatief    

INGE KERFS

VEAUXDECAMION

Non-profit rond de camion, met een podium,  een cinema, en een uitvouwbare wereld die magie creëert.

www.veaux.be (under construction)

IKE
Een multi-disciplinair, intercultureel & internationaal laboratorium van peinzende wondere werelden,  door scenografie - cinematografie - fotografie - poezie - licht spielerei & sculpturen - camionchauffeur - community art - grafisch ... . Om de altruist & de alchemist te laten bloeien & broeien in ieder van ons.

www.ikesmood.be (under construction)

+32 477650192     e-mail: ingekerfs@hotmail.com      FB: Veaux De Camion

Aanvankelijk volgde hij een carrièrepad in het produceren van keramiek en verdiepte hij zich in de productieprocessen daarvan. In 2003 werd Lethbrigde gelokt door de studie van glas. Dit betekende een levensveranderend moment, omdat niet lang daarna glas zijn materiaalkeuze werd. Gefascineerd door de transparantie en vloeibare natuur van gesmolten glas veranderde het repetitieve proces al snel in een meer experimenteel proces. In 2005 begon Lethbrigde aan de Koninklijke kunstacademie waar hij vele glasspraktijken leerde en zijn werk ook een groter volume kreeg. Hierdoor won hij aan zelfvertrouwen en het geloof in zijn gekozen kunstpraktijk. Sinds het afstuderen heeft Lethbridge een reputatie gekregen door zijn unieke kunstwerken. Hij creëerde afwisselend sculpturale als lichtgevende werken.

Door zijn vindingrijke benadering worden de kunstwerken van Lethbridge meteen herkend. Zijn kunstwerken bevatten vaak een veelheid van glazen doornen, scherven en ranken. Lethbridge maakt nog altijd repetitief werk, maar nu met een volledig andere insteek en resultaat.

Insta: jpcl79      FB: James Lethbridge Glass       www.jameslethbridgeglass.com

Vessel Gallery for Current works:  www.vesselgallery.com/artist-detail/242864/james-lethbridge

JAMES LETHBRIDGE GLASS

kunstZ is een artistieke broedplaats waar jongeren van diverse origine, nieuwkomers en vluchtelingen een podium vinden. Samen met hen zoekt kunstZ naar andere inhouden, verhalen en vormen die de huidige stedelijke samenleving weerspiegelen. De verscheidenheid aan verhalen en spelers zijn voor kunstZ een motor voor de vernieuwing en verbreding van de podiumkunsten. Met onze deeltijdse theateropleiding en de ondersteuning van nieuwe makers willen we divers talent spotten en ontwikkelen.

e-mail: info@kunstz.be      insta: kunstz      FB: kunstZ

www.kunstZ.be

KUNSTZ

LOODS DES DOODS

De loods des doods is een kunstcollectief dat zich bezig houdt met mixed media. In totaliteit brengt de loods een eigen universum dat tot leven is geroepen uit gerecycleerde voorwerpen. De loods is bezig met alles van maskers tot sets, videografie, fotografie en audio. Het wereldje waarin zij werken varieert van duistere tribal tot sciencefiction, street art naar horror. En alles er tussen in. Ruimtes worden verduisterd en gevuld met duistere geluiden. Woorden zijn niet geschikt om het spectrum waarin deze artiesten werken te omschrijven. De loods des doods is iets dat je moet beleven.

Insta: loodsdesdoods

Adel Setta: e-mail: adelsetta@hotmail.be      Insta: mellunman      www.adelsetta.com

Redouan:  e-mail: redouan.haouhaou@hotmail.be      insta: julius_rox_beats

Rex: e-mail: rtee@outlook.com      insta: daverextee

Younes: e-mail: yourin_younes@hotmail.com
Dimi: e-mail: klinkdimitri@gmail.com       insta: mkliniki

MAARTEN BOUWKAMP

IRON WORKS

Iron works Iron staat voor het bewerken van metalen in de brede zin van het woord. Onder andere het maken van gietstukken, verbinden en (ver)vormen van metalen. Met een voorliefde voor experimenteren, het proberen of een idee met metalen uitvoerbaar is. Parallel aan de materiële zijde van deze naam loopt de mentaliteit van de spreuk ´Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.` Dus heb je ideeen voor metalen voorwerpen of het bewerken ervan, of wil je het zelf eens ervaren, spring gerust binnen. Van iedereen valt iets te leren.

Godspeed, Maarten

MARTIJN MEGEN

Martijn Megens is een scenograaf/kunstenaar die vooral terug te vinden is in collectieven zoals Archipel, Aspire, Studio ADD en Captain Boomer Collective. Op deze plekken deed hij een ruime ervaring op in muziek, theater en artistieke constructies op locatie. Hij werkte een aantal jaar als hoofd techniek voor het locatie theater festival ‘Zomer van Antwerpen’ en werkt sinds 2017 vooral voor Aspire.

e-mail: megens@gmail.com

OOOOO

ooooo is een trans-universele constellatie die sociale (digitale) omgevingen, projecten, workshops en programma’s, initieert, medieert, faciliteert, cureert en toeschrijft. Hun praktijk handelt over digitale machtsstructuren en het belang van identiteit en genderpolitiek in de dekolonisering van onze technologie. ooooo confronteert ‘het zelf en de ander’ met de commons, co-auteurschap en de herverdeling in het publieke domein.

e-mail: info@ooooo.be      www.ooooo.be

PAUL HENDRIKSE

In zijn werk verkent Paul Hendrikse de raakvlakken tussen geschiedenis, biografie en fictie. Hij creëert een context of situaties waarin efemere zaken, zoals indrukken, afwezigheden, affecten, bewegingen, gebaren en mimetische herinneringen (opnieuw) tot hun recht kunnen komen.  Zijn werkmateriaal zijn vaak autobiografieën van bekende mensen, althans bekend in een specifieke context.

e-mail: paulhendrikse@gmail.com     www.paulhendrikse.be

ROOFTOPTIGER

Rooftoptiger is een kunstenaarscollectief dat participatieve en performatieve installaties bouwt in publieke ruimtes. De installaties zijn locatie-specifieke creaties. Door in te grijpen in een context proberen ze mensen te verleiden om actie te ondernemen als de speelse en kritische ontwerpers van hun eigen buurt. De installaties zijn gebouwd uit gerecycleerd en lokaal materiaal dichtbij de tijdelijk bezette plaatsen. De crew van Rooftoptiger is een constant veranderlijke groep kunstenaars, performers, dichters, denkers en vernuftige ambachtslieden. Ze zijn nationaal en internationaal bekend voor hun eigen artistieke praktijken. Ze zijn de initiatiefnemers van Archipel.

e-mail: info@rooftoptiger.com      insta: rooftoptiger      www.rooftoptiger.com

SABBO VERLEYE

Als Beeldend kunstenaar richt ik me in mijn werk op pseudobeleving. Pseudo betekent zoveel als ‘schijn’. Door middel van verschillende acties en interventies tracht ik onze manier van hoe we de dingen beleven te bevragen. Dit resulteert in specifieke acties zoals o.a. het plaatsen van bordjes met het opschrift ‘fotomoment’ op diverse locaties om het geconditioneerde handelen van mens en camera aan de kaak te stellen. In ander werk (Album Amicorum) ga ik met zo veel mogelijk kunstenaars op de foto. Dit om de waarde gekoppeld aan het beeld te bevragen alsook mijn eigen status als kunstenaar. Persoonlijk hecht ik enorm veel waarde aan spontane beleving en ben ik van mening dat het een dagelijkse uitdaging is voor ons allen om deze niet te laten overschaduwen door de drang beleving vast te leggen of te bewijzen.

e-mail: sabboverleye@gmail.com

SIEGE DEHING

Met mijn passie voor fotografie probeer ik de schoonheid van verbinding vast te leggen. Bij het kunstproject “Toren van Babel” en via Rooftoptiger kwam ik terecht in een kleurrijke en warme familie. De symbiose van het kunstzinnige en het sociale geven me een thuisgevoel. Deze open sfeer en de roep naar vrijheid vind ik ook terug in de atelier van Archipel.
Te Amo
Liefs, Siege

TIM VANHENTENRYK

Tim Vanhentenryk (°1979): freelance decorbouwer, lasser, compulsief bouwer en knutselaar.

+32 495743255      e-mail: vanhentenryktim@gmail.com

TULPA

Tulpa streeft naar transcendente ervaringen in verschillende kunstdisciplines. We houden van transformeren, verbinden en samenwerken. Een dunne lijn tussen art direction, lichtontwerp, installaties, deco, ... is wat ons samenbrengt.

insta: tulpa.collective      FB: tulpacollect